wystawy

Wystawa grafiki Polskiej:


Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart” :


Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. J.Spychalskiego:


Dni kultury polskiej:


Wystawy grafiki:


Wystawy malarstwa:


Zarówno grafiki jak i obrazy olejne znajdują się w prywatnych zbiorach w Austrii, Niemczech, Francji, Finlandii, Dani, USA, Kanadzie, Japonii i Australii.